Tại sao nên chọn Easyinvoice

 • PHÁT HÀNH NGAY TRÊN MOBILE

  Cho phép khách hàng tạo lập hóa đơn, phát hành, quản lý và phân phối hóa đơn qua mobile, website, desktop mọi lúc, mọi nơi.

 • NHẬP DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG

  Hỗ trợ Quản lý khách hàng/sản phẩm ngay trên hệ thống, tự động lấy thông tin doanh nghiệp theo MST giúp giảm thiểu thời gian nhập liệu, lập hóa đơn nhanh chóng.

 • HƠN 100 MẪU HÓA ĐƠN MIỄN PHÍ

  Cung cấp hơn 100 mẫu hóa đơn điện tử hợp pháp theo quy định của cơ quan thuế, đáp ứng đa dạng mẫu hóa đơn theo yêu cầu khách hàng.

 • LƯU TRỮ HÓA ĐƠN AN TOÀN

  Lưu trữ hóa đơn trong 10 năm miễn phí tại trung tâm dữ liệu chuẩn quốc tế. Dữ liệu về hóa đơn được bảo mật và an toàn tuyệt đối.

 • SẴN SÀNG TÍCH HỢP VỚI NHIỀU PHẦN MỀM

  Kết nối với nhiều phần mềm có sẵn tại doanh nghiệp, tạo hệ sinh thái làm việc và quản lý thống nhất, đồng bộ dữ liệu an toàn.

 • XUẤT HÓA ĐƠN SAU 2 PHÚT

  Không cần cài đặt tool, chỉ sau 2 phút đăng ký với thủ tục đơn giản khách hàng đã có thể sử dụng, khởi tạo và phát hành hóa đơn ngay lập tức.

 • ĐẦY ĐỦ CÁC LOẠI BÁO CÁO

  Lập nhanh chóng các loại báo cáo cần thiết như: báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, báo cáo doanh thu theo sản phẩm/khách hàng, bảng kê hóa đơn…

 • HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ, BIÊN BẢN ĐIỆN TỬ

  Tích hợp sẵn tính năng Hợp đồng/ Biên bản điện tử, giảm thời gian ký nhận biên bản giữa hai bên, xử lý hóa đơn sai sót nhanh chóng.

Báo giá

Khách hàng nói gì về Easyinvoice

Khách hàng tiêu biểu